Tarieven

Vanaf 1 januari 2013 stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de tarieven en prestaties in de mondzorg vast. De tarieven zijn voor 2023 geïndexeerd met 7,7%, volgens de gebruikelijke jaarlijkse indexeringssystematiek. Uitleg van de prestatiecodes vindt u op de website van de NZa.

Ik sluit geen contracten met zorgverzekeraars. Controleer de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering voor welke tandheelkundige vergoedingen u in aanmerking komt. Mijn natuurgeneeskunde consulten worden niet vergoed vanuit de alternatieve geneeswijzen in de zorgverzekeringspolis.

Betaling van de behandelingen vindt bij voorkeur per pinbetaling plaats. (Betalingsvoorwaarden)

Consultatie en diagnostiek (C)

C001
Consult niet zijnde periodieke controle zoals probleemgericht consult
€50,54
C014
Pocketregistratie
€39,90
C015
Parodontiumregistratie
€79,79
C011
Onderzoek ivm second opinion
€119,69
C002
Periodieke controle
€25,27
C003
Consult niet zijnde periodieke controle zoals probleemgericht consult
€25,27
C010
Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen
€25,27
C012
Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan
€119,69

Toeslagen en diversen (C)

C020
Mondzorg aan huis
€19,95

Preventieve mondzorg (M)

M01
Preventieve voorlichting en/of instructie (per tijdseenheid)
€14,91
M02
Consult voor evaluatie van preventie (per tijdseenheid)
€14,91
M03
Gebitsreiniging (per tijdseenheid)
€14,91
M05
Niet restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit
€29,92
M30
Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament
€6,65
M40
Fluoridebehandeling, per kaak
€15,43
M32*
Eenvoudig microbiologisch onderzoek
€18,52

Verdoving (A)

A15
Oppervlakte verdoving
€8,64
A10
Geleidings- en/of infiltratie verdoving
€16,62

Tandvleesbehandelingen (T) (parodontoglogie)

T012
Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus
€192,93
T021
Grondig reinigen wortel per element, complex
€35,91
T022
Grondig reinigen wortel per element, standaard
€26,60
T032
Evaluatie initiële behandeling of herbeoordeling met parodontiumstatus
€119,69
T033
Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling
€73,14
T042
Consult parodontale nazorg
€101,07
T043
Uitgebreid consult parodontale nazorg
€134,32
T044
Complex consult parodontale nazorg
€178,87
T163*
Toepassing lokaal medicament
€71,81
T161*
Bacteriologisch onderzoek t.b.v. tandvleesbehandeling
€46,55
T162
Behandeling tandvleesabces
€89,77
T165
Uitgebreide Voedingsanalyse
€66,49

Uurtarieven (U)

U05*
Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten (per tijdseenheid 5 minuten)
€17,47

Natuurgeneeskundige consulten / Balans en Groei traject

Eerste consult (duur 60-75 min)
€95,00
Vervolgconsult (duur 45 min)
€72,50

* materiaal-, techniek- en/of reiskosten worden apart in rekening gebracht.