Over mij

Mijn naam is Sylvia van Rossen. In 1982 ben ik afgestudeerd als diëtist waarna ik in 1983 mijn propedeuse van de studierichting Algemene Gezondheidszorg in Rotterdam heb behaald.

Vervolgens heb ik de opleiding mondhygiënist gevolgd. In 1986 ben ik aan de toenmalige opleiding aan de VU in Amsterdam afgestudeerd. Vanaf mijn afstuderen heb ik heb tot juni 2022 parttime gewerkt in ziekenhuizen waar  ik mij voornamelijk bezig heb gehouden met de parodontologie, oncologie en implantologie. Daarnaast ben ik in 1988 een jaar als tandheelkundig preventief medewerker bij de GGD in Rotterdam werkzaam geweest. In de algemene tandartspraktijk heb ik 5 jaar werkervaring en ook heb ik mij in een de vrijgevestigde mondhygiënistpraktijk, waar ouderen/verpleeghuiszorg centraal stond, een aantal jaren ingezet.

De complementaire geneeskunde kan samenwerken met de reguliere geneeskunde en in mijn optiek kunnen beide elkaar aanvullen. Vanuit mijn interesse in de natuurgeneeskunde en het zelfgenezend vermogen van het lichaam heb ik een aantal jaren scholing in de bio-energetische tandheelkunde gevolgd. Daarbij wordt het fysieke en emotionele functioneren van het lichaam betrokken bij de tandheelkundige behandeling. Tegelijkertijd kreeg ik steeds meer interesse in de orthomoleculaire voeding. Voeding waarmee we binnen krijgen wat we echt nodig hebben en in goede samenstelling. In 2011 heb ik een opleiding SIVAS Auriculo oor-acupunctuur afgerond als extra behandelmethode in de bio-energetische tandheelkunde.

Met mijn werkervaring ben ik augustus 2011 mijn eigen praktijk gestart. Het biedt mij de mogelijkheid om mijn extra kennis op het gebied van (orthomoleculaire) voeding, bio-energetische tandheelkunde en o.a. ooracupunctuur toe te kunnen passen om uw mondgezondheid te helpen verbeteren.

Ik ben vanaf 1986 actief lid van onze vakvereniging NVM en ik heb daarin diverse functies gehad: in de redactie van het vaktijdschrift, de Adviesraad en tussen 2004 en 2011 regiocoördinator van de NVM regio Zuid-Holland. De laatste jaren ben ik namens de NVM afgevaardigde in het Regionaal Overleg JeugdTandzorg bij GGD Hollands Midden.

Sinds 2009 ben ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten. (www.kieskrm.nl)

Voor het behoud van de inschrijving in het kwaliteitsregister dient bij- en nascholing te worden gevolgd. Om met de ontwikkelingen in ons vak mee te blijven gaan, volg ik diverse cursussen en lezingen per jaar. Ook voor de complementaire geneeswijzen houd ik mijn kennis op deze wijze bij.